MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT 2020 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ )

Tháng Sáu 26, 2018 11:09 sáng
Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định số 595/QĐ-BHXH có hiệ..

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quyết định số 595/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017 và thay thế cho Quyết định số 959/QĐ- BHXH. Dưới đây là những điểm thay đổi lớn nhất trong Quyết định 595/QĐ-BHXH :

  • BHXH : Phía doanh nghiệp chỉ còn đóng 17% vào quỹ BHXH (3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất ).

+ Kể từ ngày 01/06/2017 chỉ phải đóng 0.5% trên tiền lương đóng BHXH  của người lao động ( điều 22 QĐ 595) ( trước ngày 01/06/2017 đóng 1% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động )

+ Đối với BHYT, BHTN không thay đổi mức đóng.

  1. Bảng tỷ lệ mức đóng được áp dụng từ 01/01/2018:
Đối tượng đóng Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc
BHXH BH TNLĐ- BNN BHYT BHTN Tổng cộng
Doanh Nghiệp 17% 0,5% 3% 1% 21,5%
Người lao động 8% 0 1,5% 1% 10,5%
  TỔNG 32%

Ghi chú :

+ BH TNLĐ – BNN : là bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp. Bắ đầu từ ngày 01/06/2017, kể từ khi  Nghị định 44/2017/NĐ- CP có hiệu lực- quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  thì tỷ lệ trích nộp cũng chính là mức đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

+ Ngoài các khoản trích về bảo hiểm bắt buộc nêu trên doanh nghiệp còn phải đóng them kinh phí công đoàn cho Liên đoàn Lao Động Quận/ Huyện. Mức đóng KPCĐ = 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao đông.

Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội trước ngày 01/06/2017 như sau :

Đối tượng đóng Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc
BHXH BHYT BHTN Tổng cộng
Doanh Nghiệp 18% 3% 1% 22%
Người lao động 8% 1,5% 1% 10,5%
  TỔNG 32,5%

 

  1. Tại điều 6 của Quyết định số 595/QĐ – BHXH hướng dẫn mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2018.
  2. Đối với khối hành chính sự nghiệp : Tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo nghạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở
  3. Đối với khối doanh nghiệp : Tiền lương do đơn vị quyết định

Từ ngày 01/01/2018 trở đi tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điều 4 của thông tư số 47/2015/TT- BLĐTBXH :

  • Mức lương : Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo bảng lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
  • Phụ cấp lương : Ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận:

+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố và điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính đến chưa đầy đủ.

+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện của người lao động.

  • Các khoản bổ sung khác: Ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận:

+ Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

+ Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

  • Các khoản không phải đóng bảo hiểm bắt buộc : Tiền lương tháng đóng BHXH không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng theo Quy định tại Điều 103 của bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động , bệnh nghè nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ- CP.

 

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*