Tăng mức tiền lương đóng BHXH của người lao động từ ngày 01/01/2018

Tháng Sáu 6, 2018 10:14 sáng
       Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Ng..

       Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định về tăng mức lương tối thiểu vùng 2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Cho nên, mức đóng BHXH của người lao động từ ngày 1/1/2018 sẽ có sự thay đổi, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 2.6 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức lương tính đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Vùng Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Nghị định 141/2017/NĐ-CP
Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc
Đối với lao động chưa qua học nghề (làm công việc đơn giản nhất) Đối với lao động đã qua học nghề (cộng thêm 7%)
I 3.980.000 3.980.000 4.258.600
II 3.530.000 3.530.000 3.777.100
III 3.090.000 3.090.000 3.306.300
IV 2.760.000 2.760.000 2.953.200

ĐVT: Đồng/Tháng

Lưu ý:

  • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở.

Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP). Như vậy: Mức lương đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn: 20 x 1.300.000 đồng/tháng = 26.000.000 đồng.

Từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở sẽ là 1.390.000 đồng/tháng (theo Quyết định 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018.)

  • Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Mặt khác, theo quy định tại Luật BHXH 2014, Luật việc làm 2013 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP, tỷ lệ trích đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động theo mức lương tối thiểu là:

Các khoản đóng theo BHXH Tỷ lệ (%)
BHXH 8
BHYT 1,5
BHTN 1
Tổng cộng 10,5

Do đó, mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu của người lao động từ ngày 01/01/2018 được quy định như sau:

Vùng Mức đóng BHXH tối thiểu của người lao động
I 4.258.600 x 10,5% = 447.153
II 3.777.100 x 10,5% = 396.595,5
III 3.306.300 x 10,5% = 347.161,5
IV 2.953.200 x 10,5% = 310.086

 

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*